Bytový dům Praha – Bělohorská

Cílem tohoto projektu bylo zbavení zástavy ve formě pozemků a budov veškerých právních vad a jejich očištění. Následná příprava výstavby bytového domu formou demolice zchátralých staveb, příprava veškeré projektové dokumentace a získání územního rozhodnutí. Takto připravený projekt pak nabídnut strategickým partnerům a podepsána smlouva o převodu obchodního podílu společnosti, která jej vlastnila. www.stavebnictvi3000.cz