Ryna Hradec Králové

V roce 2005 byla v dražbě zakoupena část ztrátového podniku společnosti J.M.B. Ryna, jehož součástí byl výrobní areál v centru města Hradce Králové. V rámci revitalizace podniku, byly se ziskem zrušeny ztrátové části provozu. Pro zisková střediska byl vyhledán strategický partner, v části podniku byla výroba zachována. Aktuálně je zbytek areálu z cca 90% pronajat. Po dořešení vlastnických vztahů k areálu, bude přistoupeno k druhé fázi projektu a to k přípravě a budoucí realizaci výstavby Administrativního centra.