Investiční činnost

Investice

Pochopitelně každá společnost se snaží rozložit rizika svého podnikání a tak je tomu i ve skupině ECG. Je dostatečně pružnou a vedle hlavního byznysu se zaměřuje i do oblastí ryze nefinančních. Příkladem mohou být projekty přípravy projektů pro developery či revitalizace průmyslového areálu a vybudování fotovoltaické elektrárny u Mladé Boleslavi (www.josdul.cz).

Jednotlivé projekty

Po vyhodnocení potenciálu v množství nakoupených aktiv se ukázalo jako nezbytné zavedení přísných metodik a postupů pro sledování a vyhodnocování efektivity projektů řízených v rámci skupiny ECG. Není podstatné o jaký typ projektu se jedná, to nejpodstatnější je zda-li jsem schopen sledovat náklady s ním spojené, prognózovat je a být schopen na základě těchto informací činit strategická rozhodnutí směřující k prodeji se ziskem nebo další akvizici.