Projekty

Po vyhodnocení potenciálu v množství nakoupených aktiv se ukázalo jako nezbytné zavedení přísných metodik a postupů pro sledování a vyhodnocování efektivity projektů řízených v rámci skupiny ECG. Není podstatné o jaký typ projektu se jedná, to nejpodstatnější je zda-li jsem schopen sledovat náklady s ním spojené, prognózovat je a být schopen na základě těchto informací činit strategická rozhodnutí směřující k prodeji se ziskem nebo další akvizici.

Vybrané projekty