Časté dotazy

1. Jaký je standardní postup Vaší společnosti při realizaci pohledávek?

Standardním postupem při realizaci pohledávek je pečlivé převzetí příslušné dokumentace, následná právní a ekonomická analýza a právní kroky vycházející z předchozích zjištění. Následně již pokračuje realizace pohledávek podle konkrétních podmínek individuálně, protože každá pohledávka je svébytný obchodní případ, kde finální řešení se vyvíjí ve vztahu k postoji a konání všech zúčastněných stran a vývoji právního a ekonomického prostředí.

2. Jaká je vlastnická struktura skupiny ECG?

V současné době je skupina ECG vlastněna ze 100% panem Pavlem Šimkem.

3. Jaké obchody připravujete?

V současné době jsme ve velmi úzké spolupráci a v pokročilých jednáních ohledně odkupů jednotlivých, ale zejména sdružených balíků nesplácených úvěrů. A to jak s bankovními domy, tak s jinými finančními institucemi, např. družstevními záložnami.

4. Půjčujete peníze?

Klasickým půjčováním peněz se nezabýváme, to rádi přenecháme bankovním domům. Když poskytujeme půjčku podnikatelskému subjektu, vždy se jedná o užší, většinou majetkovou spolupráci. Kdy jsme schopni z titulu akciového podílu a zástupců v orgánech svoje investice aktivně řídit. Výjimkou kdy půjčujeme peníze jsou naši stávající dlužníci. Mnohdy zejména z důvodu neochoty bank je to jediná cesta jak vyřešit staré dluhy. Provedeme restrukturalizaci závazkové pozice dlužníka, tak aby v budoucnu bylo možné přijmout standardní úvěr od banky.

5. Kolik vedete soudních sporů?

Vedeme či zastupujeme klienty v 859 obchodních žalobách u českých a zahraničních soudů.

6. Jaký objem aktiv skupina ECG spravuje?

Aktuálně spravujeme majetek v účetní hodnotě převyšující 6 mld. Kč

7. Jaký objem obchodů je Vaše společnost schopna realizovat?

Pokud je obchodní případ zajímavý a skrývá v sobě příjemný potenciál vůči riziku, neměl by být problém takový obchod realizovat. Připouštíme, že v současné době jsou zejména banky více opatrné než v minulosti. Na druhou stranu jsme jen výjimečně používali banky jako financujícího partnera. Díky používání vlastních zdrojů získáváme větší samostatnost a nemůže dojít k narušení stability skupiny při špatném odhadu výše či ceny cizích zdrojů. Proto jsme schopni realizovat obratem obchody v řádech stovek miliónů Kč. Při potřebě vyšších investic budeme muset spolupracovat s některými ze svých klientů či obchodních partnerů.

8. Cítíte se ohroženi současným děním na finančních trzích?

Naopak, vidíme v současné krizi příležitost. Je logické, že naše pohledávky respektive jejich zástavy, mohou v důsledku krize ztratit na hodnotě či se může prodloužit doba jejich zpeněžení. Je to fakt, který těžko ovlivníme. Na druhou stranu přináší krize zvýšení počtu subjektů, které se dostávají do problémů se splácením. My jsme připraveni těmto subjektům pomoci v rámci restrukturalizace či odkoupit od věřitelů jejich pohledávky a společně s dlužníky nalézt cestu jak současnou situaci vyřešit.