Realitní činnost

Prodej nemovitostí

| www.a-trading.cz |

Automatickým byl posun společnosti od standardního subjektu řešícího špatná aktiva. Ke společnosti, která je schopna přidat aktivu hodnotu ve formě využití jejího potenciálu. U nefunkční strojírenské továrny, je to vyhodnocení efektivity jejího fungování a následné nastavením nových priorit. Tak aby konkurence schopný subjekt mohl být prodán. To, že se průběžně realizují projekty developerské, ať už v segmentu bytového či logistického zaměření, je jen důkazem širokého záběru aktivit ECG.

S ohledem na odvětvově široký záběr managerských zkušeností z řešení pohledávek. Není odvětvově omezeno investiční zaměření našich obchodních aktivit. Projekt musí splňovat základní interní ekonomická kriteria a zároveň v něm musí být něco navíc. Něco navíc může být jak ekonomický potenciál, který projekt měl a nám se ho podařilo dosáhnout, nebo to, že jsme vstoupili na nový trh a naučili se novým postupům.