Pohledávky

Nákup nových pohledávek

Již od roku 2002 je jednou z hlavních činností skupiny EC Group nákup a následné vymáhání pohledávek. Vymáhání pohledávek probíhá standardní soudní cestou s využitím výhradně zákonných prostředků. Samotný proces se uskutečňuje ve dvou etapách – mimosoudní a soudní cestou. Obě tyto fáze jsou zajišťovány ve vzájemném propojení, tak aby bylo zajištěno optimální inkaso co do výše a časového horizontu. Při nákupu pohledávek aktuálně spolupracujeme s předními bankovními domy, jako jsou například: Raiffaisenbank, a.s., Equa bank, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovaika, a.s., Komerční banka, a.s., Hypoteční banka, a.s.

Správa pohledávek

Správa pohledávek je hlavní aktivitou skupiny ECG již 12 let. Za tu dobu byl vytvořen precizní system, který skupině nebo partnerům zajistí přesné vyhodnocení rizik spojených s akvizicí pohledávek či balíků pohledávek + následné procesní zajištění jejich zpeněžení s maximalizací výnosu. Hlavními pilíři tohoto procesu je:

 • Právní analýza aktuálního stavu
 • Návrh právních kroků vedoucích k zajištění vymahatelnosti pohledávky
 • Ekonomická analýza
 • Komplexní návrh řešení
 • Realizace návrhu
 • Inkaso

Poradenství při řešení nesplácených závazků

Tato forma spolupráce nabízí našim partnerů, kteří mají vlastní strukturu pro řešení delikventních aktiv spolupráci při řešení takových situací, které se vymykají jejich standardizovaným procesům a řešení vlastními silami by bylo méně výhodné než spolupráce s odbornou společností. Tato forma předpokládá úzkou spolupráci se stávající strukturou klienta. Předmětem dohody je rozsah poradenství, které může být ukončeno komplexním návrhem řešení, ale může být dovedeno až k inkasu z delikventního aktiva.

 • Převzetí dokumentace formou elektronické kopie
 • Právní analýza aktuálního stavu
 • Návrh právních kroků vedoucích k zajištění vymahatelnosti pohledávky
 • Ekonomická analýza
 • Komplexní návrh řešení
 • Realizace návrhu
 • Inkaso

Oceňování pohledávek

 • Převzetí dokumentace formou elektronické kopie
 • Právní analýza aktuálního stavu
 • Ekonomická analýza
 • Vyhotovení tržního ocenění