Historie a současnost

Prvním impulsem pro vznik skupiny ECG byla prostá úvaha v roce 1999. V které oblasti českého hospodářství existuje největší potenciál, že budou velká množství aktiv měnit svého majitele? Odpověď byla jednoduchá: v pohledávkách. Na trhu je více než 400 mld nesplácených pohledávek. Ty jsou vlastněny státem nebo bankami a to je nestandardní stav. Zástavy musí najít své reálné vlastníky, kteří je budou řádně spravovat a ne nechávat je chátrat. Tuto prostou otázku jsme si položili vzápětí poté, co po deseti letech probíhajících privatizačních procesů našla své majitele většina subjektů tvořících drtivou část příjmů HDP. V tomto procesu majetkových změn jsme byli aktivní a stejně aktivní jsme se rozhodli být i při procesu přeměny nesplácených, zejména bankovních úvěrů v likvidní aktiva.

Druhým krokem bylo vybudování skupiny, která bude schopna řešit majetkově a právně tisíce obchodních případů. Zejména díky propracovanému systému metodiky právně-ekonomického ošetření pohledávkových aktiv. A oproštěním pohledávkových vztahů kdy je dlužník zároveň klintem banky. Díky tomuto na svou dobu bezkonkurenčnímu systému jsme mohli nabízet své služby finančním institucím jako Agrobanka, finanční skupina ČSOB, či později J&T Bank, a.s.

Třetím a zásadním krokem bylo obchodování pohledávek a jejich balíků na vlastní účet či na účty svých klientů. Ve výběrových řízeních se podařilo nakoupit aktiva v nominální hodnotě více než 80 mld. za kupní cenu přes 4 mld. Pro lepší představu se jednalo o tisíce dlužníků, majících více jak 8000 zápisů zástav v katastru nemovitostí. Největší podíl na předváděných aktivech měla ČKA (původně ČS, KB a IPB), Unionbanka, Agrobanka, či Ekoagrobanka. Díky takto širokému záběru, získala společnost výhodu ve zkušenostech s realizací různých typů pohledávek.